Het werk van Gerard J. A. Lodder

ONTWERPEN, TEKENEN EN SCHRIJVEN.

Veelzijdigheid is waarschijnlijk de kortste karakterisering van Gerards leven en werk. Al voor de studiekeuze in de vijftiger jaren is die thuis, op school en in verenigingen gewerkt. De beslissende keuze voor een beroep ontstond  tijdens zijn studie in Delft, en leverde een omzwaai van bouwkunde naar stedebouw op. Dertig jaar in dat vak werkend op een adviesbureau sloot niet uit dat belangstelling in andere vakgebieden tot verdere activiteiten leidde. Een daarvan werd deelname aan een Kunstuitleen, tot en met een bestuursfunctie daarin. Sindsdien is het steunen van beeldende kunstenaars een deel van het leven geworden.

Kunstgeschiedenis was al een deel van de tekenlessen op school en vervolgens een vak tijdens de studie in Delft. In de jaren negentig volgde hij een serie hoorcolleges kunstgeschiedenis in Leiden waarbij hij veel studiemateriaal verzamelde, een begin van de huidige collectie kunstboeken en kunstenaars monografieën in het atelier.

 

Schrijven is een vast onderdeel van werk van stedenbouwkundigen, van plan toelichtingen, maar ook van artikelen e.d. in vaktijdschriften. Een tweede vorm van schrijven begon na kennismaking met de dichtvormen haiku en tanka in 1989. Die activiteit werd zeer gestimuleerd door de deelname aan haikukernen en aan het werk van de Haiku Kring Nederland.

In de ontmoeting met Betty Nijenhuis in 1999 begonnen alle genoemde activiteiten nog intensiever te worden met de in begin 2000 betrokken atelierwoning, al snel getooid met de naam Atelier Zonnerade.